Klinikken

Konsultationen

Vi vil gerne hjælpe dig, med at give dit dyr den gode tilværelse, det fortjener. Det gør vi ved at:


 • Forebygge sygdomme

  -Udover tandtjek, ungdyr- og seniortjek samt årlige sundhedsundersøgelser i forbindelse med vaccinationerne, tager vi også prøver for at opdage evt. sygdomme i tide.

  Desuden rådgiver vi dig med henblik på fodring, pleje og aktivering af dit dyr.

 • Behandle sygdomme og problemer i samarbejde med dig, hvis de opstår

  -Alle dyr kan blive syge, mange sygdomme kan behandles, og ofte findes der forskellige behandlingsmetoder. Jo hurtigere, du reagerer en mistanke om noget kan være galt, jo bedre mulighed for at behandle i tide, om nødvendigt. Vi lytter til dine erfaringer og forslag, når dit dyr har brug for behandling.

 • Tilbyde relevante operationer (herunder tandbehandlinger) når påkrævet

  -Klinikken tilbyder en bred vifte af operationer, når behandling kræver dette. Både før, under og efter narkosen er dyret under opsyn, i rolige og trygge omgivelser. Der gives smertelindrende behandling allerede før operationen påbegyndes og naturligvis også til tiden efter operationen. Selve narkosen foregår efter de nyeste principper og kan sammenlignes med den der anvendes på hospitaler. Du får information med hjem om hvordan du skal forholde dig i den første tid efter dit dyr har været bedøvet og evt. opereret.

 • Følge op på kæledyrenes velbefindende efter narkose og operationer

  -Vi ringer og spørger dig, hvordan det går, når et dyr har været i narkose og måske er blevet opereret.

 • Se på hele dyret også adfærden

  -Måske er der noget i dyrets adfærd der bekymrer dig. Vi tager en snak om det, mens vi kigger på dyret, - en adfærdsændring kan være en vigtig information, og have rod i både psykiske og fysiske tilstande.Vi er der for dit dyr, kig forbi og hils på, vi giver en kop kaffe/the og en godbid!

Kærlig omsorg betyder alt

Operationsstuen

Vores operationsstue, er udstyret med moderne inhalations anæstesi, redskaber og instrumenter. 
Når vi har dyr inde til operation, vil ejer oftest få lov at gå med ind i operationsstuen, hvor vi så bedøver dyret. 
De fleste er glade for, at få lov at være med indtil deres kæledyr sover. 
Hunde og katte  bedøves først med en injektion og når de sover sluttes de til anæstesiapparatet og ejer går hjem. 
Når patienten er vågen og klar til at gå hjem, ringer vi til ejer med mindre andet er aftalt på forhånd.